LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN V THÁNG 6 NĂM 2017 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 26/6  Họp BGH BGH Ba 27/6 Kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN IV THÁNG 6 NĂM 2017 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 19/6  Họp giao ban BGH Ba 20/6

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN III THÁNG 6 NĂM 2017 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 12/6  Họp giao ban BGH Ba 13/6

lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN IV THÁNG 04 NĂM 2017 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 17/4 – Họp BGH – Phân…

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN I THÁNG 10 NĂM 2016 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 3/10  Họp ban giám hiệu BGH Ba