LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN III THÁNG 6 NĂM 2017 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 12/6  Họp giao ban BGH Ba 13/6

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN I THÁNG 10 NĂM 2016 Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Hai 3/10  Họp ban giám hiệu BGH Ba