VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT 1/4/2018

Tháng Tư 3, 2018 4:08 chiều

Thực hiện Công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường tuần đầu hàng tháng năm 2018.
Cán bộ giáo viên trường mầm non Nam Trung tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường ngày Chủ Nhật 01/4/2018.

received_871550056364808

received_871549939698153

received_871550183031462

received_871550169698130

received_871550103031470