LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Chín 27, 2016 12:52 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN I THÁNG 10 NĂM 2016

Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Hai 3/10  Họp ban giám hiệu BGH
Ba 4/10  Hội nghị CBCCVC Toàn trường
5/10  Kiểm tra bếp nuôi Đ/c Thắm
Năm 6/10  Kiểm tra nề nếp khối mẫu giáo BGH
Sáu 7/10  Duyệt kế hoạch khối nhà trẻ Đ/c Xoan
Bẩy 8/10  Sinh hoạt chuyên môn khối nhà trẻ BGH+ giáo viên khối nhà trẻ