LỊCH CÔNG TÁC

Tháng Sáu 15, 2017 3:02 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN III THÁNG 6 NĂM 2017

Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Hai 12/6  Họp giao ban BGH
Ba 13/6 Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ hè 2017 khối nhà trẻ Đ/c Xoan
14/6 Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ hè 2017 khối mẫu giáo Đ/c Thắm
Năm 15/6 Duyệt hồ sơ nuôi hè 2017 Đ/c Xoăn
Sáu 16/6 Kiểm tra bếp nuôi BGH
Bẩy 17/6 Tổng vệ sinh Toàn trường