LỊCH CÔNG TÁC TUẦN I THÁNG 1 NĂM 2018

Tháng Mười 9, 2017 2:16 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN I THÁNG 1 NĂM 2018

Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Hai 1/1 Nghỉ tết dương lịch Toàn trường
Ba 2/1 Dự giờ khối nhà trẻ BGH+TTCM
3/1 Hoàn thiện các tiêu chí trường xanh, sạch, đẹp, an toàn BGH+ GV phụ trách
Năm 4/1 Dự giờ lớp 5 tuổi B BGH+TTCM
Sáu 5/1 Họp BGH BGH
Bảy 6/1 Tổng vệ sinh Toàn trường