LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 7 NĂM 2019 TRƯỜNG MẦM NON NAM TRUNG

Tháng Bảy 7, 2019 7:35 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN II THÁNG 7 NĂM 2019

Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Hai 8/7 Dạy hè Thực hiện theo lịch
Ba 9/7 Dạy hè Thực hiện theo lịch
10/7 Dạy hè Thực hiện theo lịch
Năm 11/7 Dạy hè Thực hiện theo lịch
Sáu 12/7 Dạy hè Thực hiện theo lịch
Bảy 13/7 Dạy hè Thực hiện theo lịch

                                                                                                            Nam Hồng, ngày 8 tháng 7 năm 2019

                                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                                  Đặng Thị Xoan